ΚΙΒΩΤΟΣ

...Ταξιδεύοντας στο χρόνο, με φίλους που δεν πρόλαβαν να "μεγαλώσουν"... Και όλο ταξιδεύουμε μαζί, αναζητώντας το Νησί της Ελευθερίας των Ανθρώπων...
Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πτωχοδικεία προ των πυλών για τα "κόκκινα" δάνεια

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τέλος του έτους φαίνεται να ξεκαθαρίζει το τοπίο για τη διάσωση ή την κατάρρευση των υπερχρεωμένων εταιρειών, οπότε και αναμένεται να ενεργοποιηθούν τα εξειδικευμένα δικαστήρια για τα "κόκκινα" επιχειρηματικά δάνεια.Στα "πτωχοδικεία", όπως λέγονται, θα καταφεύγουν οι υπερχρεωμένες αλλά βιώσιμες επιχειρήσεις μέσω του ειδικού διαμεσολαβητή, ο οποίος θα ορίζεται προκειμένου να βρει τη βέλτιστη λύση για τις επιχειρήσεις.

Σκοπός των πτωχοδικείων θα είναι να εγκρίνουν το σχέδιο αναδιάρθρωσης που θα επιλέγεται για μια εταιρεία που "πνίγεται" μεν στα χρέη, αλλά που μπορεί να σταθεί στα πόδια της και να σώσει τις θέσεις εργασίας.

Η δικαστική απόφαση θα αποτελεί το "πράσινο" φως για να ξεκινήσει το business plan με τα νέα δεδομένα. Έτσι, θα ενισχύεται και η προστασία των τραπεζικών στελεχών, καθώς το σχέδιο θα φέρει τη σφραγίδα του "πτωχοδικείου" και κανείς δε θα μπορεί να αμφισβητήσει την εγκυρότητα των αποφάσεων, ούτε όμως θα μπορεί να "καταδιώκει" τα στελέχη των διοικήσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που επέλεξαν τη συγκεκριμένη λύση.


Τα "πτωχοδικεία"

Σε πρώτη φάση, τα "πτωχοδικεία" θα λειτουργήσουν σε Ειρηνοδικεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Άμεσα, όμως, θα υπάρχει πρόβλεψη και για δημιουργία τους σε μεγάλες πόλεις της επαρχίας.

Οι δικαστές- "πτωχοδίκες" θα πρέπει να έχουν γνώση των οικονομικών στοιχείων και θα εξειδικευτούν στην "ανάγνωση" ισολογισμών, συμφωνιών δανειοδότησης ή άλλων δεδομένων που αφορούν μια υπερχρεωμένη επιχείρηση.

Η θεσμοθέτηση των συγκεκριμένων δικαστηρίων θα υπάρξει με το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα καταθέσει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης τις επόμενες εβδομάδες.

Θα συνδέεται άμεσα με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ επιχειρήσεων και τραπεζών αλλά και του Δημοσίου, καθώς η ρύθμιση θα αφορά το σύνολο των οφειλών, σε δάνεια, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Οι δανειστές δε δείχνουν να έχουν αντιρρήσεις ως προς αυτό, ωστόσο όλα φαίνεται να κρίνονται στο "παζάρι" για το ύψος του "κουρέματος" που θα γίνεται.

Συγκεκριμένα, η τρόικα δε δέχεται να υπάρχει "ψαλίδι" στις κύριες οφειλές, αλλά γίνεται συζήτηση για τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα, με κάτι τέτοιο, όμως, να μην αποτελεί στήριγμα για πολλές επιχειρήσεις που επιζητούν να καταστούν βιώσιμες. Ένα από τα σενάρια μάλιστα θέλει να επιλέγεται μια συμφωνία-πακέτο για το σύνολο των οφειλών μιας επιχείρησης, με πολλές βεβαίως ρήτρες ασφαλείας.

Το πλαίσιο που προωθεί το υπουργείο στηρίζεται σε τρεις άξονες:

α) Συγκροτείται ειδική Επιτροπή που θα απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των πιστωτών (τράπεζες), του Δημοσίου, των ασφαλιστικών ταμείων και ενδεχομένως και του υπουργείου Οικονομίας.

β) Συστήνεται Μητρώο ειδικών εμπειρογνωμόνων που θα ερευνούν και θα υποβάλουν μελέτη βιωσιμότητας μιας επιχείρησης με ληξιπρόθεσμες οφειλές σε τράπεζες και Δημόσιο.

γ) Οι εμπειρογνώμονες θα είναι πιστοποιημένοι από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Ειδικά δικαστήρια (Ειρηνοδικεία) θα επικυρώνουν το σχέδιο διαγραφής χρεών. Με άλλες διατάξεις θα ρυθμίζονται θέματα όπως μη συνεργάσιμων μετόχων, ενώ θα τίθενται οι προδιαγραφές για την εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας αλλά και ρευστοποίησης ακίνητης περιουσίας, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διευθέτηση των "κόκκινων" οφειλών.

Όριο για την υπαγωγή στο νέο σύστημα, δηλαδή μέγεθος επιχείρησης και ύψος χρέους, δε θα υπάρχει. Θα μπορούν να διεκδικούν αναδιάρθρωση μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με χρέη προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικούς φορείς.

Το τελευταίο, πάντως, είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, καθώς οι τελευταίοι θέλουν να εντάσσονται στις ευνοϊκές ρυθμίσεις μόνον οι εταιρείες που πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία, ενώ η κυβέρνηση θέλει να μπουν και κοινωνικά κριτήρια, όπως οι θέσεις εργασίας, τι προσφέρουν στο ευρύτερο σύνολο κ.λπ.


Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δημιουργία μιας ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας την οποία θα διαχειρίζεται η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, που έχει συσταθεί, με επικεφαλής τον Φώτη Κουρμούση.

Η Γραμματεία θα παραλαμβάνει την αίτηση κάθε επιχείρησης και στη συνέχεια θα ανατίθεται ο ειδικός διαμεσολαβητής, ο οποίος και θα ετοιμάζει το business plan, αφού θα έρχεται σε συνεννόηση με την εταιρεία, τις τράπεζες, το Δημόσιο και τα Ταμεία. Θα επιλέγεται η βέλτιστη λύση και θα συντάσσεται η έκθεση βιωσιμότητας, η οποία και θα κατατίθεται προς κύρωση από τους "πτωχοδίκες".

Υπάρχει βεβαίως και η επιλογή της εκκαθάρισης εν λειτουργία της επιχείρησης, εφόσον αποφασιστεί ότι είναι αδύνατον να επιβιώσει στο μέλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η διαδικασία θα αφορά τα χρέη και των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών. Σε πολλές περιπτώσεις μικρών και μεσαίων εταιρειών τα σχέδια θα είναι τυποποιημένα, αλλά στις μεγάλες επιχειρήσεις θα γίνονται ειδικές παρεμβάσεις, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχουν.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει και για το "διαχειριστή αφερεγγυότητας", ο οποίος αντικαθιστά το σύνδικο, μεσολαβητή, ειδικό εντολοδόχο και ειδικό εκκαθαριστή.

Με βάση το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο, και τροπολογία που κατατέθηκε πρόσφατα, από την 1η Οκτωβρίου περνούν όλες οι αρμοδιότητες στο νέο θεσμό, ενώ προβλέπεται επίσης:

* Σύσταση στο υπουργείο Δικαιοσύνης Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, με αρμοδιότητες τη χορήγηση της άδειας διαχειριστή αφερεγγυότητας, την ανανέωση και την ανάκλησή της, καθώς και τη μέριμνα και την τήρηση του μητρώου διαχειριστών αφερεγγυότητας.

* Σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου για τον πειθαρχικό έλεγχο των διαχειριστών αφερεγγυότητας.

* Συγκρότηση Επιτροπής Εξετάσεων για τη διενέργεια γραπτών πανελλήνιων εξετάσεων, μέσω των οποίων θα επιλέγονται οι διαχειριστές αφερεγγυότητας.

Στόχος η προστασία προβληματικών επιχειρήσεων που κρίνονται βιώσιμες.

Ρεπορτάζ: Μαρία Αντωνογιαννάκη
http://www.neakriti.gr/?page=newsdetail&DocID=1351391&srv=364

Δεν υπάρχουν σχόλια: